Пожарогасители

Уважаеми клиенти,

всички пожарогасители са проверени и заверени в оторизиран сервиз в пълно съответствие с изискванията на: Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. „За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях”; СД ISO/TS 11602-2 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители – Част 2: Контрол и техническо обслужване”; БДС EN 3-7 „Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване“.

Заверката важи от деня на закупуването и е за срок от една година.

За други въпроси относно пожарната безопозсност и продукти които не налирате на сайта, моля свържете се с нас.

Пожарна безопасност Пожарогасители

Пожарогасители

Активни филтри

Пожарогасител Солти, CO2, 2кг

Color:
Size:
Size:
74,17 лв.

Пожарогасител Солти, CO2, 5кг

Color:
Size:
Size:
105,00 лв.

Пожарогасител Солти, Воден,...

Color:
Size:
Size:
74,17 лв.

Пожарогасител Солти, Прахов...

Color:
Size:
Size:
19,17 лв.

Пожарогасител Солти, Прахов...

Color:
Size:
Size:
27,50 лв.

Пожарогасител Солти, Прахов...

Color:
Size:
Size:
45,83 лв.

Пожарогасител Солти, Прахов...

Color:
Size:
Size:
70,00 лв.